KONDOR KONFEDERACE NEZÁVISLÝCH - DĚTSKÁ ORGANIZACE, Z. S.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

O nás


Organizace Kondor je občanským sdružením - dětskou organizací, která ale sdružuje také mládež a dospělé. Vznikala na přelomu let 1989/90. Hlavním cílem je zájmová činnost s dětmi s důrazem na kvalitní, zajímavé a účelné využívání jejich volného času, naši členové získávají mnoho užitečných znalostí, dovedností a návyků.

Členy sdružení jsou dětské skupiny z Prahy, středních Čech a severní Moravy.

Kontakt


KONDOR Konfederace nezávislých - dětská organizace, z. s.
koordinační rada
Novomlýnská 3/1238 110 00 Praha 1
E-mail: info@kondor.info
IČO: 00674648
Skupina Čtrnáctka

Čtrnáctka

Skupina Čtrnáctka sdružuje v současnosti 7 dětských zájmových oddílů a 4 kluby pro mládež a dospělé. Zaměření oddílů je různorodé, nabízející dětem širokou škálu aktivit, zahrnující nejrůznější hry, sporty, tvůrčí činnosti, turistiku, táboření, pobyt v přírodě a mnohé další.

Skuipna Šán

Šán

Skupinu ŠÁN tvoří šest dětských vodáckých oddílů, které se formou vodáckého výcviku zabývají volným časem dětí a mládeže. Jejími členy je cca 120 dětí ve věku od 8 do 15 let, o které se stará 45-ti členný kolektiv dospělých. Náplní oddílového života je základní vodácký výcvik, který probíhá zejména na tzv. devítikanoích, zpestřený o další typy lodí - především deblovky, kajaky a singlovky, ale i plachetnice nebo motorové lodě.

Skuipna Modřanská trojka

Modřanská trojka

Dětská skupina Modřanská Trojka funguje v Modřanech již od roku 1973. Vedoucí a instruktoři se snaží o to, aby děti trávily svůj volný čas smysluplným způsobem. Snažíme se o to, aby děti poznaly samy sebe, své kamarády a dokázaly respektovat přírodu.

Vesmír Bolatice

Vesmír Bolatice

Na našich pravidelných sobotních schůzkách učíme děti znát přírodu, učíme se základům lesní moudrosti, uzlování, šifrování, ale i dalším věcem, které jsou potřebné pro praktický život, např. první pomoc. Hrajeme nejrůznější hry, ať už bojové nebo i ty, ve kterých se dá naučit leccos z výše uvedeného. Jednou za čas strávíme na turistické základně i noc, do které může být zapletena stezka odvahy , popř. nějaká hra. Oddílové noclehy probíhají i v případě vánoční nadílky.

Stará Ves

Stará Ves

Členstvím na skupině prošlo již několik generací dětí, mnohé se pak zapojily do činnosti jako vedoucí. Činnost skupiny byla a nadále je orientována na turistiku, táboření a pobyt v přírodě. Během roku pořádáme zájezdy do různých známých a méně známých lokalit. Trasa bývá přizpůsobena pro náročnější a zdatnější turisty, ale i pro malé děti. Jako příklad můžeme jmenovat : Výstup na Králický Sněžník, Cesta k pramenům řeky Visly, Za poznáním Hrčavy, Návštěvy Vršatských Bradel.

Skuipna Kořes

Skuipna Kořes

Skupina Kořes sdružuje děti školního věku; mládež a dospělí se na činnosti podílejí hlavně jako vedoucí, ale občas mají i vlastní akce. Děti vedeme k tomu, aby si samy dokázaly zabalit na výlet, neztratily se na horách, uměli kopnout do míče… Nesnažíme se z každého vychovat Rosického nebo Hilgertovou, ale nabízíme možnost vyzkoušet si spoustu druhů sportu, užívat si skoro každý víkend přírody, nabízíme dobrou partu, ve které platí NEMYNASE (NEmysli NA SEbe). Děti se u nás naučí samostatnosti, spolupráci v týmu, tvořivému myšlení a spoustě dalších praktických věcí do života.

Vesmír Praha

Vesmír Praha

Oddíl Desítka Skupiny Vesmír byl založen v roce 1980. V začátcích byl zaměřen především na sportovní střelbu ze vzduchovek. Odtud název Desítka, který měl symbolizovat, že jeho členové nikdy neminou střed terče. Zakládajících členů bylo taky deset. Oddíl se rozrůstal a činnost se změnila na turistiku, táboření a sport.Cílem našeho oddílu je naučit děti žít v souladu s přírodou, zálesáckým znalostem, ale především je vést k ohleduplnému a kamarádskému chování jak ke svým kamarádům, ostatním lidem, tak i k přírodě.

Skupina Úsvit

Skupina Úsvit

Skupina Úsvit byla založena v roce 1990 na Praze 4. V roce 1996 zahájila svou pravidelnou na Stodůlkách v Praze 13.Základními články jsou tři dětské oddíly Sekvoj, Kentaur a Ještěrky. Hlavní zaměření činnosti je na turistiku a sport. Skupina má vlastní táborovou základnu v Železnici, na které pravidelně pořádá letní tábory již od roku 1991.

Skupina Odvážných

Skupina Odvážných funguje již řadu let a její hlavní činností je práce s dětmi ve věku 8-15 let. Ve volném čase pořádáme schůzky, výlety a letní tábory. Na schůzkách děti učíme tábornickým dovednostem, které pak využívají na výletech do přírody nebo na letních táborech, hrajeme společenské a sportovní hry. Již rok funguje při naší skupině cyklistický kroužek, který pořádá výlety na jízdních kolech.